Om oss

29. september 2012 ble Njords Men MC formelt etablert i Bremanger Kommune i Sogn og Fjordane. Navnet Njords Men har sitt utspring fra guden Njord (norrønt Nj ǫ r ð r) som er sjøfartens eller havets gud. Han er guden som rår for vindens gang og kan stille storm og slukke ild. Han er guden man kan blote til for lykke på havet, for god og trygg seilas, for godt fiske, for lykke på jakt, for rikdom til havs og land og løsøre. Stedsnavnene viser at dyrkingen av Njord var utbredt i Norden, men kanskje først og fremst på steder hvor sjøfart og fiske var viktig, altså ved kysten. Njord var en god og avholdt høvding som hegnet om sitt folk og land. Lik Njord vil Njords Men hegne om sine medlemmer og sitt folk.

Njords Men MC er en klubb åpen for alle MC-merker. Kriteriet for å søke medlemsskap tufter på dei regler som gjelder for seriøse MC-klubber i Norge. For å kunne bli opptatt som fullverdig medlem skal vedkommende være fylt 18 år, eie eller disponere MC og ha fullført fastsatt tid som prospect. Alle som innordner seg klubbens vedtekter kan søke medlemsskap og tas opp som medlem. Vi ønsker å knytte til oss medlemmer frå hele kommunen uavhengig av din bostedsadresse og MC-merke.

Njords Men har sitt hovedsete i Kalvåg. Vi ønsker å bygge opp en organisasjon og et miljø hvor klubbens medlemmer gjennom samarbeid, kameratskap og gjensidig respekt skal fremme et godt motorsykkelmiljø.